8

Lesdagen

8

Nationale en internationale sprekers

1ste

Bio opleiding in tandheelkunde

WHOLE BODY DENTISTRY

De term "biologische tandarts" kan inderdaad wat verwarrend klinken. Een meer passende benaming zou wellicht "integrale" of "holistische tandarts" zijn.

Bij Bio Basics bieden wij u een opleiding waarin u de fundamenten leert vanuit een holistische kijk op uw rol als tandarts. U leert verder te kijken en te communiceren dan slechts naar de mond, en indien nodig door te verwijzen naar specialisten.

Op dit moment wordt de mond vaak als los onderdeel van het lichaam beschouwd. De mond is zelfs uit het lichaam geknipt in de opleiding tot arts en in de zorgverzekering. Hierdoor bevindt u zich als tandarts vaak geïsoleerd in de keten van oplossingen voor patiënten met problemen. Een fundamenteel probleem hierbij is dat het totaalplaatje niet altijd volledig wordt meegenomen. Dit leidt vaak tot symptoombestrijding, zonder dat de werkelijke oorzaak van de gezondheidsproblemen bij de patiënt wordt aangepakt. Het gevolg hiervan is dat standaard medicatie wordt voorgeschreven, en we belanden opnieuw in het bestrijden van symptomen.

Binnen het tandartsenvak is er geen andere beroepsgroep die zoveel toxische materialen in het menselijk lichaam introduceert als een tandarts. Vaak wordt de schade onbewust aangericht. Helaas wordt dit aspect vaak onderbelicht, waardoor tandartsen en mogelijk ook huisartsen zich niet voldoende bewust zijn van de verbinding tussen de mond en het hele lichaam via bloed-, zenuw- en lymfebanen.

Bij Bio Basics willen we u de tools aanreiken om een meer complete zorg te bieden, waarbij de mond een cruciale rol speelt binnen het gehele lichaamssysteem. In de tandheelkunde hebben we reeds stappen gezet van tand voor tandheelkunde naar mondheelkunde. Laten we nu de laatste stap zetten en handelen zoals we zijn opgeleid, als tandARTS in een meer allesomvattende benadering.

Na deze opleiding beschikt u over de instrumenten om een uitgebreidere behandeltherapie aan te bieden aan uw patiënten, en hen de zorg te geven die ze verdienen. Laten we de schade die we als tandartsen soms aanrichten minimaliseren, om zo het effect op het lichaam tot een minimum te beperken.

WEBINAR


Diverse webinars inzake biologische tandheelkunde

BIO BASICS CURRICULUM

Volledig lesprogramma van 8 dagen


LEZINGEN


Live presentatie's waarin we u inzicht geven wat Bio Basics inhoudt