MISSIE, VISIE EN TEAM

MISSIE

Tot op heden ontbreekt in Nederland binnen de tandheelkunde een erkende titel voor "Biologisch tandarts", evenals een passende opleiding om het medische vak van de biologische tandheelkunde uit te oefenen. Onze missie is om, in samenwerking met zowel nationale als internationale partners, een uitgebreid curriculum te ontwikkelen. Dit curriculum biedt Nederlandse tandartsen de mogelijkheid om erkenning te verkrijgen als biologisch tandarts.

VISIE

Met Bio-Basics streven wij ernaar om tandartsen de middelen aan te reiken om een uitgebreidere behandeltherapie te kunnen bieden aan patiënten die hiervoor openstaan. We willen verder gaan dan enkel boren en vullen, door de focus te verbreden en verder te kijken dan alleen de tanden en kiezen. Ons doel is om je perspectief te verruimen, en daarbij is de "waarom"-vraag van essentieel belang, die regelmatig zal terugkeren.

Het uiteindelijke doel is om tandartsen weer te laten handelen als 'arts' en dit ook te benadrukken. Het besef dat mondgezondheid van groot belang is voor het algehele lichaam is vaak niet volledig aanwezig. Met een gevarieerd aanbod aan onderwerpen zullen wij je meenemen op een reis om je horizon te verbreden en tandheelkunde op een andere wijze te ervaren. Dit doen we met een stevige basis in wetenschap en praktijkervaring.

Maartje Brands

Founder / Holistisch tandarts

Arjan Starrenburg

Holistisch tandarts